Mijn Pensioen

Mijn pensioen
Je pensioen is natuurlijk belangrijk, je spreekt dan ook snel over mijn pensioen als je het hebt over het bedrag dat je krijgt wanneer je met pensioen gaat. Als het over mijn pensioen gaat, dan kunnen er verschillende regelingen aan verbonden zijn. Er zijn namelijk verschillende regelingen gaande waar uit gekozen kan worden door een werkgever. Soms weet je meteen wat je pensioen is, dan weet je dus de hoogte van het bedrag dat te zijner tijd aan je wordt uitgekeerd, maar er is ook een optie waarbij je weet hoeveel premie de werkgever moet betalen. Normaal gesproken gaat het over één van de volgende drie mogelijkheden:

–        Er is een middelloonregeling. Het pensioen wordt hierbij berekend aan de hand van het loon dat je gemiddeld hebt verdiend in de tijd dat je hebt gewerkt. Je bouwt hierbij dus pensioen op over het loon van dat jaar. Je gaat met pensioen? Dan is je pensioen een uitkering van de optelsom van de jaarlijkse opbouw. Je hebt bij deze optie één voordeel en dat is dat je weet hoeveel pensioen je krijgt wanneer je stopt met werken. Je krijgt na de pensioendatum elk jaar een uitkering welke vast staat.

–        Een andere optie is de eindloonregeling. Het pensioen wordt hierbij berekend aan de hand van het laatstverdiende salaris. Je weet bij deze regeling, net als bij de eerste optie, hoeveel pensioen je later krijgt. Je krijgt hierbij na je pensioendatum ook weer ieder jaar een uitkering die vast staat.

–        Als laatste is er de beschikbare premieregeling. Er is bij deze regeling geen vaste uitwerking bekend. Je weet namelijk van te voren niet hoeveel pensioen je gaat krijgen. Uiteraard weet je wel iets, en dat is de hoogte van de premie die de werkgever moet betalen voor jouw pensioen. De premie, die de werkgever iedere maand voor je betaalt, wordt belegd. Je hebt hierbij een eigen pensioenspaarpot die mee groeit met de beleggingen. Als je de hoogte van je pensioen wilt weten, dan is dat afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de hoogte van de ingebrachte premie, maar ook het rendement en de kosten die hier aan verbonden zijn. Je bouwt zo dus kapitaal op, dit kapitaal komt op de afgesproken datum vrij, er wordt hierbij ook wel gesproken over je pensioen kopen.

 

Waarom mijn pensioen in de gaten houden?
Het is belangrijk dat je mijn pensioen in de gaten gaat houden zodat je weet wat je krijgt wanneer je met pensioen gaat. Vaak krijg je brieven met daarop als titel “mijn pensioen”, het gaat dan over je pensioenoverzicht tot nu toe. Daar staat op hoeveel je krijgt of hoeveel er is belegd, afhankelijk van welke keuze er gemaakt wordt. Let goed op dat je de hoogte van mijn pensioen weet, dan zorg je er voor dat je je hier ook op kunt voorbereiden. Je weet dan precies wat je vanaf dat moment te besteden hebt, en misschien wil je nu nog wat salaris apart zetten zodat je straks met je pensioen nog meer te besteden hebt.